Pastor - Zbigniew Rekorajski

W jakim celu przyjąłeś Jezusa do swojego domu

Żory, dnia 04.03.2014 rok W jakim celu przyjąłeś Jezusa do swojego domu Słowo Boże – Ewangelii Łukasza 10/38-42; 38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do domu. 39. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. 40. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi; a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nic dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. 41. A odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; 42. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. W jakim celu zaprosiłeś, zaprosiłaś Jezusa do swojego domu ? Wielu z nas z wielkim entuzjazmem zaprosiło Jezusa do swoich domów, do swojego życia, do swojego serca, lecz później krząta się koło różnych posług zapominając o celu jaki wytycza Słowo Boże dla biblijnie wierzących ludzi. Musimy zająć się sprawami, które wpływają na żywot wieczny, bliską społeczność z Bogiem Ojcem , Duchem Święty i Synem Bożym Jezusem Chrystusem. Negatywna postawa Marty do osoby Pana Jezusa, niech będzie dla nas ostrzeżeniem i napomnieniem. Wyobraźmy sobie że; Pewnego dnia zaprasza Cię przyjaciel do swojego domu, a kiedy już jesteś, załącza sobie telewizor, potem robi generalne sprzątanie w swoim garażu, myje samochód przed domem. Jak zaczynasz się czuć jako gość w jego domu? Po pewnym czasie wraca do pokoju gdzie siedzisz z jego bratem mając pretensje dlaczego nic nie zrobiłeś aby brat mu pomagał.

  1. Dlaczego tak często źle jest potraktowany zbawiciel świata, Pan Panów i król królów w życiu wielu ludzi , którzy go zaprosili ?
  2. W jaki sposób traktujesz go ty i ja ?
  3. W jaki sposób Jezus jest traktowany w moim osobistym życiu, domu, rodzinie?

Pozytywna postawa Marii do osoby Pana Jezusa, nauki i słów. Wykorzystaj dobrze przyjście Pana do twego domu, bo drugiego razu może nie być. Siadajmy w zgromadzeniu Pana u Jego stup i słuchajmy słowa, które darzy życiem, mocą, miłością i pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Czy troska o sprawy Pańskie jest dla mnie najważniejsza w moim życiu i na drodze za Jezusem Panem oraz czy dokonuję codziennie dobrego wyboru, tej jednej właściwej cząstki, o której mówi Pan Jezus. Musimy dokonywać właściwych i dobrych wyborów, tego uczy nas Pan Jezus poprzez to słowo. Żyjmy dla Jezusa i Jego ewangelii, która zmienia świat, życie ludzkie i daje nam życie po śmierci w obecności Bożej na wieki wieków. Pastor Zboru w Żorach / Zbigniew Rękorajski

Dodane: 23/02/2014

Leave a Reply