Pastor - Zbigniew Rekorajski

Nowo narodzenie przez Słowo Boże

NOWO NARODZENIE POPRZEZ SŁOWO BOŻE NARODZENI Z BOŻEGO NASIENIA, KTÓRYM JEST SŁOWO BOGA. Tekst: Ew. Jana 3/1–21; Musimy stać się nowymi stworzeniami przez narodzenie z Boga poprzez Jego Słowo. Boża prawda jest nie do pominięcia aby wejść do Królestwa Bożego.

 • Dzisiaj będziemy chcieli zrozumieć :
 • Dla kogo Jezus jest zbawicielem?
 • Jak możemy narodzić się na nowo?
 • Kiedy jesteśmy włączeni do ciała Jezusa?
 • Dlaczego Jezus Chrystus jest tylko zbawicielem?
 • Jakie znaki towarzyszą wierzącym i jak je wziąć?
 • Co to są martwe uczynki ?
 • Co to znaczy zanurzeni w Jezusa Chrystusa ?  [itd.]

Pierwszym krokiem na drodze chrześcijańskiej jest narodzić się na nowo, to przyjąć Słowo i narodzić się z wody oraz ducha, zostać włączonym do Kościoła-Ciała Jezusa Chrystusa. [Ef.5/23;]

 1. Stał się zbawicielem dla wszystkich , którzy są mu posłuszni . [Hb.5/9;]
 2. Czy narodziłem się dla Królestwa Syna Jego umiłowanego?

a. przez narodzenie stajemy się uczestnikami rodziny tego, który nas zrodził ….. b. skoro narodziłem się w Polsce uważam, że jestem Polakiem i również obywatelem tego kraju ….. c. dostęp do wszystkich obietnic Boga i Królestwa Bożego , otwiera nam nowo narodzenie, o którym mówił Pan Jezus do Nikodema …… Piotr, kiedy wygłosił pierwsze kazanie, dał wzór pojednania się z Bogiem, oraz sposób przyjścia do Boga .  [Dz.Ap. 2/38 – 41;] I. Jezus powiedział: Jan. 3 / 3; – jeżeli się nie narodzicie na nowo [ powtórnie ] Jan. 3 / 5; – jeżeli się nie narodzimy z wody i Ducha Nowo narodzenie jest konieczne aby być zbawionym ponieważ przez nie wchodzimy we właściwy związek z Bogiem. Ono musi nastąpić wpierw zanim będziemy mogli korzystać z Bożych dobrodziejstw, o których mówi Biblia . II. Nowo narodzenie nie polega tylko na: a. intelektualnym przyjęciu chrześcijaństwa, b. spełnianiu obowiązków religijnych, c. odmawianiu modlitw, d. czytaniu Biblii, e. zachowywaniem zasad moralnych, f. spełnianiu dobrych uczynków, g. ani żadnych z tych rzeczy, w które niektórzy wierzą , że mogą ich zbawić . Nikodem , do którego zwrócił się Pan Jezus mówiąc o nowo narodzeniu spełniał większość z tych wymienionych warunków:

 • chodził do Świątyni codziennie,
 • nie był jak inni; rabusiem, złodziejem, oszustem czy cudzołożnikiem,
 • był nauczycielem i przywódcą religijnym,
 • modlił się,
 • dawał dziesięcinę z całego dorobku,
 • pościł dwa razy w tygodniu,
 • był biegły w Pismach.

Pan Jezus mówi do niego, musicie się na nowo narodzić. Ef.2/5;,8;  Albowiem łaską zbawieni jesteśmy ….. Boży to dar ….. Ef.2/10;  Przeznaczył nas Bóg do dobrych uczynków …… Gal.2/21;  Nie odrzucam tedy łaski Bożej bo jeśli przez …….. Rzym.11/6;  A jeśli z łaski to już nie z uczynków …….. III. Jezus powiedział najważniejsze słowa do niego: [ Jan.3/7;] a) musicie się (wszyscy) na nowo narodzić. IV. Więc jak się mogę narodzić na nowo? Tym, którzy Go przyjęli (Słowo) Jezus mówi Ja jestem słowo , dał prawo stać się dopiero Dziećmi Boga, gdyż narodzili się z nasienia Boga [ słowa ]. Którzy narodzili się nie z krwi i cielesnej woli człowieka, ale z woli Boga. [Jan. 1/12-13;] [ Dz.Ap. 2/41; ]  Ci, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni …….. [ Jak. 1/18; ]  Gdy zachęcił , na nowo narodził nas przez Słowo prawdy …….                                [1P. 1/23; ] Na nowo narodzeni nie z nasienia skazitelnego [ Ludzkiego ] Lecz z nasienia nieskazitelnego [Bożego ] , przez Słowo Boga [ 1P. 1/25; ]   A jest to Słowo, które było nam zwiastowane ……… Wielu ludzi myśli, że będzie mogło osiągnąć cel [ zbawienie ] bez udziału Boga, z własnego postanowienia i siły. Miliony ludzi umiera nie będąc pojednanymi z Bogiem według Bożego planu odkupienia człowieka przez ofiarę Syna Bożego Pana Jezusa Chrystusa, którą dokonał poprzez mękę i śmierć na krzyżu zbawiając rodzaj ludzki. Pan Jezus przykłada wielką wagę do nowego narodzenia mówiąc [ Musicie ] narodzić się na nowo .

 1. Czy jesteś narodzony na nowo z wody i z ducha?
 2. Jezus nie pyta czy masz dobre uczynki?

V. Tych, których Duch Boży prowadzi są Dziećmi Boga  [Rzym. 8/14;]

 • Życie według ciała : wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowanie, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo itp. … [ Gal.5/19-21; ].   Przykład: Arka Noego ST / NT 1P. 3/21; Arka

Niektórzy myślą, że tylko picie, palenie albo złodziejstwo jest grzechem, jakby inne nieprawości nie istniały, wszyscy ludzie potrzebują przemiany swojego życia.

 • Jeśli Duch nas prowadzi to owocem Ducha jest : miłość, pokój, uprzejmość, radość, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość itp. [ Gal.5/22; ]

Ci, którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami [Gal.5/24;]

 • Zatem: dobre uczynki, zewnętrzna poprawa życia , chodzenie do kościoła, spełnianie obowiązków religijnych, nie zastąpią nowo narodzenia, martwy człowiek-martwe uczynki, w Chrystusie przeznaczył nas Bóg do dobrych uczynków.

Co z moimi grzechami przeszłości – popełnionymi do dzisiaj . Jezus przyrównuje wielu ludzi podobnych do obłudników, którzy są grobami pobielanymi wewnątrz pełni łupiestwa, trupich kości i wszelkiego plugastwa. VI. Nauka Jezusa i Apostołów pokazana jest w pierwszym Kościele opisanym w Dziejach Apostolskich Jak przyjąć zbawienie, które przygotował Bóg:

 1. co mamy czynić mężowie bracia ….. [Dz.Ap.2/37,16/30;]
 2. upamiętajcie się (zawróćcie ) nawróćcie się ….. [Dz.Ap.2/38-39, 3/19;]
 3. wyznanie grzechów aby zamieszkało słowo ….. [Dz.Ap.19/18;, 22/16;]
 4. dać się ochrzcić w imię Pana Jezusa …….. [Jan.15/3;]

To głoszone Słowo oczyszcza nas , Jezus mówi ; ja jestem słowo , droga i prawda . VII. Od czego powinniśmy zacząć swoją naukę [Hb. 6/1-2;] Martwy człowiek martwe uczynki / Pokuta – żal za grzechy. UPAMIĘTANIE – METANOJA Całkowity zwrot w życiu człowieka , zmiana sposobu myślenia , odwrócenie od szatana i grzechu, a zawrócenie do Boga. [Rzym.12/2;] Bardzo Ważne – przeczytać.  [2Kor.5/17-19;] Usprawiedliwieni na sposób Boży z wiary , mamy pokój z Bogiem a nie własne usprawiedliwienie [Rzym. 5/1;] Sposób pojednania się człowieka z Bogiem …… przez ofiarę na krzyżu . Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim , że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz [Rzym. 1o /9;] Czy było już w Twoim życiu, że prosiłeś Jezusa: 1. Panie Jezu to Ty jesteś słowem, które oczyszcza poprzez krew , którą przelałeś na krzyżu za mnie …….. 2. Chcę Cię zaprosić do swojego życia i przyjąć jako osobistego Zbawiciela ……….. 3. Zamieszkaj i króluj w moim sercu przez swego ducha …….. 4. Odpuść mi moje grzechy ……… 5. Jezu zbaw mnie ….. Pastor Zboru w Żorach / Zbigniew Rękorajski

Dodane: 23/02/2014

Leave a Reply