Z życia Kościoła

KOŚCIÓŁ  PENTAKOSTALNY W RP 
 
 
ZBÓR KOŚCIOŁA PENTAKOSTALNEGO ”HOREB” W ŻORACH
SZUKAĆ KRÓLESTWA BOŻEGO I JEGO SPRAWIEDLIWOŚCI TO POLECENIE DLA KOŚCIOŁA BOGA ŻYWEGO I ODNALEŹĆ TO CO ZAGINĘŁO Z DOMU BOŻEGO.
 
JEZUS JEDYNYMI DRZWIAMI DO ŻYWOTA WIECZNEGO DLA TYCH, KTÓRZY GO SZUKAJĄ.
 
KOGO SYN BOŻY WYSWOBODZI PRAWDZIWIE WOLNYM BĘDZIE.
 
JEZUS POWIEDZIAŁ; JA JESTEM DROGA PRAWDA I ŻYCIE

WYDARZENIA Z ROKU 2014