Kontakt

SIEDZIBĄ KOŚCIOŁA JEST MIASTO – ŻORY

Kościół Pentakostalny w RP
44-240 Żory
Os. Pawlikowskiego 7c/4

Prezbiter Naczelny Kościoła Pentakostalnego

Zbigniew Rękorajski

E-mail: rekorajskiz@poczta.onet.pl

Z-ca Naczelnego Prezbitera Kościoła Pentakostalnego
do Spraw Nauczania i Duszpasterstwa

Robert Skocki

Z-ca Naczelnego Prezbitera Kościoła Pentakostalnego
do Spraw Misji i Ewangelizacji

Kazimierz Szewczyk