Pictures

Odpowiedzialni za Zbory i działanie Kościoła

Pastor - Zbigniew Rekorajski

Zbigniew Rękorajski – Prezbiter Naczelny

Kościoła Pentakostalnego w RP

 

Prezbiter_Robert_mały

Robert Skocki – Zastępca

Prezbitera Naczelnego od Spraw Nauczania i Duszpasterstwa

 

Kaznodzieja_K.Sz

Kazimierz Szewczyk – Zastępca

Prezbitera Naczelnego od Spraw Misji i Ewangelizacji

 

 

                       ORDYNACJA

K.Sz_1

K.Sz_2

Ordynacja brata – Kazimierz Szewczyk na Prezbitera