Teaching / Evangelism

THE CHURCH PENTECOSTAL OF RP 
                                                      
        
      

MEMBERS OF THE SUPERIOR COUNCIL
PASTORS CHURCH
SPIRITUAL AND OLDER

        
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KOŚCIÓŁ  PENTAKOSTALNY W RP
NAUCZANIE DLA KOŚCIOŁA

                                                 

     

Usługujący / Z-ca Prezbitera Naczelnego od Nauczania i Duszpasterstwa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dobrą Nowiną – Ewangelią Bożą, pieśniami
chrześcijańskimi oraz świadectwami, w sobotę i 
Sale konferencyjne – ABRA – ul. Folwarecka 23
na godzinie; 14.30 do 19.00
    ŻORY 
   
Żory,  dnia  28.03.2014 r.
………………………………………………………………………………………………………….
EWANGELIZACJA ZBOROWA 
               Usługujący – PREZBITER NACZELNY
                                                                    Zbigniew Rękorajski        
ZBÓR  KOŚCIOŁA  PENTAKOSTALNEGO  ”HOREB”  W  ŻORACH 
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dobrą Nowiną,
pieśniami chrześcijańskimi oraz świadectwami
Sale konferencyjne – ABRA – ul. Folwarecka 23
na godzinie; 16.00
    ŻORY 
   
Żory,  dnia  27.09.2014 r.
…………………………………………………………………………………………………………….
 
        
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
KOŚCIÓŁ  PENTAKOSTALNY W RP
NAUCZANIE DLA KOŚCIOŁA

                                                 

     

Usługujący / Z-ca Prezbitera Naczelnego od Nauczania i Duszpasterstwa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dobrą Nowiną – Ewangelią Bożą, pieśniami
chrześcijańskimi oraz świadectwami, w sobotę i 
Sale konferencyjne – ABRA – ul. Folwarecka 23
na godzinie; 14.30 do 19.00
    ŻORY 
   
Żory,  dnia  28.03.2014 r.
………………………………………………………………………………………………………….
EWANGELIZACJA ZBOROWA 
               Usługujący – PREZBITER NACZELNY
                                                                    Zbigniew Rękorajski        
ZBÓR  KOŚCIOŁA  PENTAKOSTALNEGO  ”HOREB”  W  ŻORACH 
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dobrą Nowiną,
pieśniami chrześcijańskimi oraz świadectwami
Sale konferencyjne – ABRA – ul. Folwarecka 23
na godzinie; 16.00
    ŻORY 
   
Żory,  dnia  27.09.2014 r.
…………………………………………………………………………………………………………….